symbolen kleuren

symbolen kleuren

Welke symbolen hebben kleuren in de Nederlandse cultuur

Voor het ontwikkelen van een huisstijl is het handig te weten welke symbolen kleuren hebben. Soms wil je weten welke kleuren je juist niet moet kiezen, maar het kan ook zijn dat je een bepaald symbool wilt benadrukken. In dit artikel een lijst van kleuren en haar symbolen.

 

Rood als symbool

Rood staat voor kracht, energie, macht, warmte, passie, motivatie, vuur. Het staat symbool voor de liefde, maar aan de ander kant ook gevaar. Maar er zijn meer symbolen die de kleur rood in zich dragen: liefde, lijden, offer, strijd, liefde, feestvreugde, hartstocht, moed.

Leonardo da Vinci omschreef de kleur rood als onrust, oorlog, revolutie, twist, ruzie, bloed, hartstocht, offer, ego, energie en beweging.

En nog een aantal specifieke betekenissen:

 • Rood staat symbool voor waarschuwingsborden en brandblusapparaten (Europese normen).
 • Rood is het symbool voor de dinsdag (Romeinse tijd).
 • Rood is het symbool van de planeet Mars.
 • Tijdens de Middeleeuwen werd rood gezien als de kleur van zonde en vernietigend geweld. Roodharige vrouwen werden van hekserij verdacht en op de brandstapel gegooid. Ook de duivel is rood. In die tijd droegen priesters rode gewaden om zich te beschermen tegen duivelse krachten.
Geel als symbool

Geel staat voor communicatie en intelligentie. Educatie en besluitvorming. Zelfkennis en actie. Warmte, zon en contact. Maar ook voor energie, vreugde, geestkracht, luchtigheid en lichtheid van het bestaan. Het is de kleur van licht, luisteren, glorie, kleur van de zon, afgunst en verraad.

Leonardo da Vinci omschreef de kleur geel als tijd, zon, maan en sterren, zomer, rijpe oogst, goud, gewin en verstand.

En nog een aantal specifieke betekenissen:

 • Geel is is het teken voor overwinning.
 • Geel is het symbool van Pasen en lente.
 • Geel is het symbool voor gevarenzones en eventueel in combinatie met zwart (Europese normen).
 • Geel is het symbool voor de woensdag (Romeinse tijd).
 • Geel is het symbool voor de planeet Mercurius.
 • Geel is het symbool voor het verstand en weten.
Blauw als symbool

Blauw staat symbool voor waarheid, helderheid, waardigheid, status en macht. Rust, ontspanning en trouw. Integriteit, afstand en  wijsheid. Expressie, waarheid en communicatie. Maar is ook de kleur van goddelijkheid, oneindigheid, onschuld, melancholie en oprechtheid. Het is de kleur van de hemel, trouw en van Maria (bijbel).

Leonardo da Vinci omschreef de kleur blauw als oneindigheid, de hemel, ruimte, reizen, geestelijke liefde, meditatie en eeuwigheid.

En nog een aantal specifieke betekenissen:

 • Blauw is het symbool van adel en traditie (blauw bloed).
 • Blauw is het symbool voor gebodsborden (Europese normen).
 • Blauw is het symbool voor de donderdag (Romeinse tijd).
 • Blauw is het symbool voor de planeet Jupiter.
 • Blauw is het symbool van de geest, dat als geheel in zichzelf beweegt.
 • Vroeger werden deuren en luiken van huizen vaak blauw geverfd omdat men dacht dat de kleur blauw de kracht had om kwade machten te verjagen. In Zuid-Europa zie je nog steeds veel blauw aan huizen. Dit is niet meer om de kwade machten buiten te houden maar vliegen. Deze hebben namelijk een hekel aan de kleur blauw.
 • Over de hele wereld wordt blauw gebruikt voor pictogrammen, openbare mededelingen en verkeersborden.
Groen als symbool

Groen is de kleur van hulp, ontspanning en bemiddeling. Harmonie, raad en evenwicht. Vertrouwen, groei en kalmte. Maar ook van vruchtbaarheid, vrede en natuur. Het is de kleur van hoop, groei, leven, lente en toekomst.

Leonardo da Vinci omschreef de kleur groen als kracht van ontkiemend zaad, lente, jeugdigheid, onervarenheid, macht, vrede, welvaart, hoop, vredige rust en autonomie.

En nog een aantal specifieke betekenissen:

 • Groen is het symbool voor nooduitgangen en eerste hulpposten (Europese normen).
 • Groen is het symbool voor de vrijdag (Romeinse tijd).
 • Groen staat voor veiligheid en wordt veel gebruikt om signalen af te geven die dit weergeven. Te denken valt aan het groene verkeerslicht of het bord van een nooduitgang.
Paars als symbool

Paars is de kleur van de leden van het koninklijk huis, rijkdom en verfijning. Rouw en ingehouden emotie. Maar paars is ook de kleur van boete, vasten, ingetogenheid, onderdanigheid, gezag, sensualiteit en decadentie.

En nog een aantal specifieke betekenissen:

 • Paars is de kleur van het feminisme.
 • Paars is het symbool voor de maandag (Romeinse tijd).
Wit als symbool

Wit is de kleur van licht, zuiverheid, netheid en leegte. Maar staat ook voor devotie, puur, eenvoud, schoon, vrede, nederigheid, precisie, onschuld, jeugd, winter, sneeuw. Het is de kleur voor het goede, het steriele, de koud en het  klinische. Het is ook de kleur van vreugde, feest, waarheid, reinheid.

Leonardo da Vinci omschreef de kleur wit als ongerept, volmaakt, (goddelijke) reinheid, onschuld, licht van geest, vrede en leegte.

En nog een aantal specifieke betekenissen:

 • Wit is een liturgische kleur voor grote feesten zoals Kerstmis, Epifanie, Pasen en de Paastijd.
 • Wit wordt gebruikt bij de doop, het huwelijk (westers) en soms ook bij de uitvaart (oosters).
 • Omdat wit voor schoon en smetteloos staat, is de beroepskleding van mensen die met hygiëne werken altijd wit. Denk maar aan doktoren, koks en laboranten.
Oranje als symbool

Oranje is de kleur voor humor, positiviteit en invoeling. Samen zijn, luisteren en begrip tonen. Creativiteit, speelsheid en plezier. Maar ook van feest en overvloed. Het is de kleur van warmte, rijkdom en erotiek.

Leonardo da Vinci omschreef de kleur oranje als gezelligheid, gretigheid, weelde en feest.

En nog een aantal specifieke betekenissen:

 • Oranje is de kleur van het huis van Oranje.
Geel-Groen als symbool

Geel-groen is de kleur van nieuw leven, voorjaar en groeikracht.

Leonardo da Vinci omschreef de kleur geel-groen als verdorven, verloren zuiverheid, valsheid, haat, afgunst, ziekte, afzondering en verraad.
Roze als symbool

Roze is de kleur van liefde, humor, vriendschap en trouw. Zachte tedere liefde, blijdschap. Het staat voor licht dat doorbreekt.

Leonardo da Vinci omschreef de kleur roze als vrouwelijkheid, schoonheid en vrede.

En nog een aantal specifieke betekenissen:

 • Roze is een liturgische kleur op de derde zondag van Advent (Gaudete) en de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Zwart als symbool

Zwart is de kleur van de dood, rebellie, duisternis, ellende, einde, elegantie, mysterie, wraak en ondergang. Zwart is de kleur van kracht, invloed en inzicht. Misterie, afstand en magie. Bescherming, nacht en duister. Maar zwart is ook de kleur van sexualiteit, verfijning, formeel, elegantie, rijkdom, mysterieus, angst, boosheid, anonimiteit, diepte, stijl, verdriet, wroeging, kwaad, ondergrond, technische kleur, rouwen, dood (westers). Zwart is de kleur van de duisternis, diepste rouw, dwaling en zonde.

Leonardo da Vinci omschreef de kleur zwart als de kleur van macht van duisternis, dood, rouw, verderf en vernietiging, oorlog.
Bruin als symbool

Bruin is de kleur voor mannelijkheid, stabiliteit en gewichtigheid. Maar is ook de kleur voor armoede, nederigheid, aarde. Het is een kleur van degelijkheid en saai. Bruin staat voor aarde, haard, huis, buiten, betrouwbaar, comfortable, duurzaam, stabiel en eenvoudig.

Leonardo da Vinci omschreef de kleur bruin alssoliditeit, materie, geborgenheid, ondergang, naderend einde en herfst.  

Grijs

Grijs is de kleur voor saai, vervelend, grauw en massa. Maak ook voor wereldverzaking. Het is de kleur voor het neutrale, de geborgenheid, wijsheid, luxe en ouderdom.

Leonardo da Vinci omschreef de kleur grijs als armoede, ontmoediging, ouderdom en theorie.
Overige kleuren

Beige is de kleur voor zand. Het is de kleur voor het neutrale.
Goud is de kleur voor het goddelijkheid en staat voor rijkdom (macht).
Koper is de kleur voor onwankelbaarheid en het 12,5 jarig jubileum.
Magenta is de kleur voor het vrolijke. Het is de kleur van opwindend en is een schokkende kleur.
Platina staat voor het 70 jarig jubileum.
Zilver staat voor reinheid en zuiverheid. Het kan de kleur wit vervangen. Het is de kleur vanvertrouwen. En staat voor het 25 jarig jubileum.

 


Gerelateerde artikelen:

 

Kennis delen met anderen: Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook

Reacties zijn gesloten.