Kosten voor een advertentie versus kleurproeven

Kosten voor een advertentie versus kleurproeven

Een groot discussiepunt als het gaat op geplaatste advertenties zijn de kleuren. Er komt veel bij kijken om kleuren goed af te stemmen en het startpunt van een juiste afstemming ligt bij de adverteerder. Helaas neemt deze adverteerder vanwege kosten een beslissing waardoor de drukker zelf aan de pers een inschatting moet maken. Maar uiteindelijk is een discussie als de advertentie is geplaatst te laat. Het is daarom goed om te weten welke beslissing je kunt nemen als adverteerder.Allereerst is het goed om even op een rijtje te zetten welke route een advertentie doorloopt. Het startpunt van een advertentie is de vormgever. We laten de tekstschrijver en de fotograaf even buiten dit traject, want een vormgever is goed in staat om aangeleverd materiaal te controleren. De vormgever is de persoon die de advertentie zal aanleveren aan de uitgever en de uitgever levert deze advertentie aan de drukker.

Drukinkten bij elke drukker anders

We hebben al eerder gesproken over drukinkten en dat dit kan afwijken per drukker. Je kunt begrijpen dat dit van invloed is op de advertentie. Een ander punt is dat de drukker verschillende advertenties krijgt aangeleverd en meerdere pagina’s tegelijk zal drukken. De drukker moet dus een gemiddelde nemen van alle pagina’s en daar de kleur op afstemmen. Hierin zit het probleem.

De PDF als proef

Vormgevers leveren de advertentie bij de drukker aan in de vorm van een PDF. Het is fout om te denken dat er maar één soort PDF is. Een PDF moet je instellen en het hangt er maar van af met welke instellingen een vormgever werkt. PDF staat voor Portable Document Format en zoals de omschrijving zegt is het een manier om een document door te sturen. De PDF is een mogelijkheid om platform onafhankelijk een document door te sturen waarin alle opmaakinstellingen behouden bleven. Men had geen programmatuur nodig om een bestand te kunnen bekijken. Het werd hierdoor gemakkelijker om proeven vanuit een vormgever door te sturen naar de opdrachtgever.

De PDF om mee te drukken

Maar was de PDF in eerste instantie een mogelijkheid om platform onafhankelijk proeven te versturen; later kwam de mogelijkheid voor een PDF-workflow binnen de drukkerijen. De film werd vervangen door de PDF. De kwaliteit van de PDF werd van groot belang. De instellingen van de vormgever moesten gelijk zijn aan de instellingen van de drukker om een goede kwaliteit te kunnen bewerkstelligen. Pas op dat moment kun je praten van een certified PDF (cPDF). En dit is nu juist de moeilijkheid, want wanneer is mijn PDF certified.

Standaardisatie van de PDF

Het DALTC die hier een slag in heeft willen slaan. Als de instellingen van de PDF bepalend zijn dan moeten deze instellingen zowel voor een drukker als voor een vormgever gelijk zijn. Alle vormgevers leveren een PDF aan met dezelfde instellingen en alle drukkers drukken deze PDF op eenzelfde wijze. Er werden afspraken op papier gezet, waar beide partijen zich aan moesten houden. Deze afspraken zijn opgenomen in de v3 specificaties.

Voor DALTC was het van belang om hier een open standaard van te maken, waardoor verschillende fabrikanten programma’s konden ontwikkelen die deze certified PDF konden genereren. Als een fabrikant een programma had ontwikkeld kon dit via Ghent PDF Working Group een ‘GWG Complaint’ certificaat krijgen. Het programma voldoet dan aan de eisen die gesteld worden voor de grafische workflow die nodig is voor dagbladen. De internationale ‘Ghent PDF Workgroup’ waarin brancheorganisaties uit tal van landen zijn aangesloten, heeft deze taak uitgevoerd. De profielen voldoen aan de internationale ISO standaard PDF/X-1a waardoor ze uitwisselbaar zijn met landen als Duitsland en de USA. Brancheorganisaties in diverse landen, waaronder Nederland, hebben deze nieuwe specificaties ingevoerd.

Met andere woorden: er is een standaard ontwikkeld waarop een PDF certified genoemd kan worden. Voor elke drukmethode is een standaard. Vellen offset standaarden zien er anders uit dan die voor diepdruk. Dit heeft een deel van de discussie weggenomen, maar wat ik wel heb gemerkt is dat de adverteerder de schakel tussen vormgever en drukker moet zijn en deze informatie moet overbrengen.

Tip. Informeer bij drukker met welk profiel hij drukt. Indien dit een standaard profiel is geef dit door aan de vormgever. Een drukker kan ook een eigen profiel hebben. Zorg in dit geval dat het document met de instellingen bij de vormgever komen.

Wat kun je nog meer doen voor een kleurgarantie

Maar hier is het probleem nog niet helemaal ondervangen. Voor advertenties waarbij kleuren en kleurgarantie heel belangrijk zijn is het belangrijk andere paden te bewandelen. Een eerste stap is om een kleurenproef bij te leveren. Veel adverteerders leveren een kleurenprint aan de drukker, maar daar heeft de drukker niets aan. Hij kan hier alleen op zien of de PDF overeenkomt met de print, maar een indruk van wat de kleuren moeten worden geeft het niet. Je kunt eigenlijk pas over een echte proef praten als het op dezelfde pers is gedrukt op dezelfde papiersoort. Je begrijpt dit bijna een onmogelijkheid is. Dan kun je het beste drukwerk gaan afstemmen aan de pers.

Maar de drukker wil voorwerk doen en een proef is dus belangrijk. Er zijn tussenvormen die goed zijn te gebruiken en een redelijke garantie kunnen geven. Deze worden wel op een andere pers gedrukt en het papier wordt benaderd, maar is een goede optie.

Kosten van een kleurproef versus kleurafwijking aan de pers

Een groot nadeel van dit soort trajecten zijn de kosten. Als je om deze reden genoemde proeven achterwegen laat moet je er ook op bedacht zijn dat er aan de pers een inschatting gemaakt zal worden. Ik heb de ervaring dat je dan rekening moet houden met tinten verschil. Als dit niet bepalend is kun je prima volstaan door te zorgen dat de PDF instellingen van de vormgever gelijk zijn aan de drukker. Maar is het een must dat de kleur van bijvoorbeeld de auto exact moet zijn ga dan met de drukker en de vormgevers aan de slag om dit goed op te zetten.

Voor meer tips volg mij op Twitter  (#liekcrossmedia @liekcrossmedia) of meld je aan voor de nieuwsbrief. 

——————————————-

Gerelateerde artikelen over kleurmanagement in drukwerk

Gerelateerde artikelen over de keuze van papier

Gerelateerde artikelen over het ontwikkelen van offline communicatiemiddelen
Onderwerp: Envelop

Gerelateerde artikelen over het plaatsen en reserveren van advertenties

Kennis delen met anderen: Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook

Reacties zijn gesloten.